Terms and Conditions

Selamat datang ke portal KerjaKosongTerkini.info. Jika anda melayari portal ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat berikut :

Kandungan dalam protal ini adalah untuk maklumat am anda. Ia boleh diubah bila-bila masa tanpa sebarang notis.
Kami mahupun sebarang pihak ketiga tidak menjamin ketepatan maklumat yang terdapat dalam portal ini. Anda sedar mengenai perkara ini.
Penggunaan anda terhadap maklumat yang terkandung dalam portal ini adalah atas tanggungjawab anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan sebarang produk, servis atau informasi yang terdapat dalam portal ini memenuhi keperluan anda.
Dari semasa ke semasa, portal ini mungkin akan mempunyai pautan luar ke laman web lain. Pautan ini disertakan untuk memberikan anda maklumat lebih lanjut. Ini tidak bermakna kami mengesahkan laman tersebut. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan tersebut.