Privacy Policy

Portal KerjaKosongTerkini.info mengambil berat tentang hak privasi anda. Maklumat peribadi anda yang dikumpulkan dalam portal ini dilindungi oleh dasar privasi. Dasar Privasi ini bukanlah kontrak dan tidak memberikan sebarang hak undang-undang, namun ia digunakan sebagai penyataan komitmen kami untuk melindungi maklumat peribadi yang sulit.

Harus diingati bahawa KerjaKosongTerkini.info berhak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah Dasar Privasi ini pada bila-bila masa.

Notis privasi ini juga sah untuk semua pengguna laman kerjakosongterkini.info

PENGUMPULAN MAKLUMAT

Kami mengumpul maklumat untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada semua pelawat portal KerjaKosongTerkini.info. Kami mengumpulkan maklumat pelanggan dari banyak sumber untuk memahami permintaan sedia ada dan baru, memenuhi permintaan ini serta menyediakan dan mengkhususkan perkhidmatan kami. Cara pengumpulan maklumat, antara lainnya, termasuklah:

daripada anda; ketika anda dengan sukarelanya memberikan maklumat tersebut kepada kami atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh kami;

daripada pelayar internet anda, ketika anda melawat laman web kami dan pelayar anda berinteraksi dengan kami;

daripada sumber-sumber lain dan pautan yang berkaitan dengan penyediaan keperluan dan khidmat pengangkutan dan/atau penginapan anda;

daripada anda apabila anda berinteraksi dengan kami melalui media sosial.

Maklumat peribadi anda yang kami kumpulkan mungkin merangkumi tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

Nama, alamat dan nombor telefon

PENGGUNAAN MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN

Secara amnya, kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan pentadbiran seperti memproses, mengesahkan, memenuhi serta melengkapkan transaksi dan permintaan anda untuk perkhidmatan kami. Sekiranya terdapat pemindaan, kami akan menggunakan maklumat yang dibekalkan semasa anda membuat tempahan di laman web rasmi kami di www.KerjaKosongTerkini.info.

PERKONGSIAN MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN

Maklumat anda adalah selamat bersama kami. Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat, organisasi mahupun individu di luar portal KerjaKosongTerkini.info.