contoh soalan peperiksaan juruaudit w41 2018

Contoh Soalan Peperiksaan Juruaudit W41 2018

Tercari-cari contoh soalan peperiksaan juruaudit W41 2018?

contoh soalan peperiksaan juruaudit w41 2018
.

Peperiksaan Online Juruaudit W41

Peperiksaan ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Justeru soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Juruaudit Gred W41. Peperiksaan ini melibatkan dua seksyen berasingan.

Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi ke semua seksyen. Jika prestasi yang baik dipamerkan pada satu (1) seksyen sahaja, maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan.

Namun, jika calon mendapat markah yang baik bagi setiap seksyen, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokuskan kepada seksyen tertentu sahaja.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke jawatan Juruaudit Gred W41. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) termasuk lulus ‘Assesment Centre’ akan ditemu duga.
.

NOTA, CONTOH SOALAN & TIP LULUS EXAM JURUAUDIT W41

Daftar PERCUMA nama, emel dan no. telefon anda untuk terima maklumat mengenai Panduan Lengkap Exam W41. Maklumat ini hanya diberikan kepada yang berdaftar sahaja. Maklumat akan dihantar terus ke emel anda.


.

Jadual Peperiksaan Online Juruaudit W41 2018

.

Peperiksaan Online Juruaudit W41 2018 akan diadakan pada 9 MAc 2018. Berikut adalah jadual peperiksaan online Juruaudit W41 2018:

Jadual Peperiksaan Online Juruaudit W41 2018
.
Anda boleh buat >> semakan peperiksaan online Juruaudit W41 2018 di sini << .

Contoh Soalan Peperiksaan Online Juruaudit W41 2018

.
Untuk sesi peperiksaan online juruaudit 2018, ada 2 seksyen yang akan diuji, iaitu :

Seksyen A : Pengetahuan AM
Seksyen B: Daya Menyelesaikan Masalah

Untuk membantu anda membuat persediaan exam juruaudit ini, kami sediakan contoh soalan peperiksaan Juruaudit gred W41 bagi kedua-dua seksyen ini :
.

Contoh Soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Online Juruaudit W41 (Seksyen A)

.
Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengauditan, ekonomi, kewangan, perdagangan, teknologi, pentadbiran kerajaan dan sosial.

Soalan-soalan akan ditarafkan kepada peringkat pengetahuan am yang difikirkan patut diketahui oleh rakyat Malaysia yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kepujian di dalam pelbagai bidang akademik.

Siswazah-siswazah yang sering mengikuti perkembangan-perkembangan dunia melalui media massa dan media elektronik seperti surat khabar, majalah, internet dan buku-buku akan mempunyai lelebihan untuk menjawab soalan-soalan ini.
.
Berikut adalah contoh soalan Pengetahuan Am Peperiksaan Juruaudit W41 :
.

contoh soalan pengetahuan am peperiksaan juruaudit gred w41
contoh soalan pengetahuan am peperiksaan juruaudit gred w41
.
contoh soalan seksyen A peperiksaan juruaudit gred W41
.

Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Peperiksaan Online Juruaudit W41 (Seksyen B)

.
Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Kemahiran Menggunakan Logik Peperiksaan Juruaudit W41

.
Contoh Soalan Kemahiran Menggunakan Logik Peperiksaan Juruaudit W41-1
.
ii) Kemahiran Menginterpretasi Data
.
Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Kemahiran Menginterpretasi Data Peperiksaan Juruaudit W41

.
Contoh Soalan Kemahiran Menginterpretasi Data Peperiksaan Juruaudit W41-1
.
iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).
.

Contoh Soalan Konsep Matematik Peperiksaan Juruaudit W41

.
Contoh Soalan Matematik Peperiksaan Juruaudit W41-1
.
.
Calon sekali lagi dinasihatkan supaya cuba mendapatkan markah yang terbaik. Jika lulus, calon mungkin berpeluang untuk dipanggil temuduga. Hal ini bermakna peluang untuk dipertimbangkan ke jawatan Juruaudit Gred W41 adalah lebih baik.

Nak lebih banyak contoh soalan Peperiksaan Online Juruaudit Gred W41 dan nota exam?

.
nota-exam-juruaudit w41-1

Daftar di bawah untuk dapatkan update rujukan lengkap khas untuk Peperiksaan Online Juruaudit Gred W41 2018 :

NOTA, CONTOH SOALAN & TIP LULUS EXAM JURUAUDIT W41

Daftar PERCUMA nama, emel dan no. telefon anda untuk terima maklumat mengenai Panduan Lengkap Exam W41. Maklumat ini hanya diberikan kepada yang berdaftar sahaja. Maklumat akan dihantar terus ke emel anda.

Nak info kerja kosong terkini? Masukkan nama dan emel untuk terima update kerja kosong terkini terus ke emel anda

kerjakosong

www.KerjaKosongTerkini.info memberikan update info kerja kosong terkini yang diupdate secara berkala.